+48 781 818 293

sprzettv@grupazpr.pl

Warunki Wynajmu

Godziny pracy Rental ZPR 

 

dni powszednie w godz. od 8:00 – 21:00

soboty, niedziele i święta w godz. od 9:00 – 21:00

 

Regulamin wynajmu

 

Klient  zobowiązuje się używać sprzęt w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, właściwościom, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi,

Okres najmu rozpoczyna się i kończy w dniu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obie strony.

Od momentu wydania sprzętu do momentu jego zwrotu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, lub utratę Przedmiotu najmu.

Klient nie ma prawa podnajmu sprzętu innym podmiotom bez zgody ZPR Media S.A.

W przypadku uszkodzenia wynajętego sprzętu Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy.

W przypadku zniszczenia lub utraty wynajętego sprzętu, Klient zobowiązany jest do zwrócenia ZPR Media S.A. kwoty równej wartości zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 

 

 

 

 

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? 

Skontaktuj się z nami!

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wszelkie prawa zastrzeżone @tvrental

Rental ZPR

ul. Wał Miedzeszyński 646,budynek 1

03-994 Warszawa

sprzettv@grupazpr.pl

+48 781 818 293